rituelen

Sommige gebeurtenissen in het leven zijn zo krachtig en zo wezenlijk dat ze het afdwingen dat de tijd even wordt stilgezet. Het zijn die momenten in het leven waarop je voelt dat je in verbinding staat met de essentie. Ineens is het weer even kraakhelder waar het om draait in het leven.

Soms overkomt zo’n gebeurtenis je. Soms kies je er bewust voor zo’n gebeurtenis te creëren. In beide gevallen ontstaat er even een pauze in je leven. Je krijgt tijd en ruimte geschonken om in verwondering stil te staan bij wat dit nu betekent voor jouw leven.

Er is een ‘voor’ de gebeurtenis. En er is een ‘na’ de gebeurtenis. De tijd daartussenin zou je als sacraal kunnen beschouwen. Een heilige periode om samen met je naasten in aandacht en verbondenheid deze verandering in je leven te eren, te vieren en te verankeren.

Een overgangsritueel is een ritueel of ceremonie waar je op symbolische wijze invulling geeft aan dit belangrijke moment van verandering.

ritueelbegeleider

Als ritueelbegeleider help ik je graag hier invulling aan te geven.

Het is mijn ambitie om samen vorm te geven aan rituelen die ons helpen op een eigentijdse, verdiepende manier in aandacht stil te staan bij de bijzondere momenten in het leven, groot en klein, ongeacht je levensovertuiging.

Op die manier wil ik een bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van het universele verhaal van het leven waarin we onze individuele verhalen kunnen plaatsen. Zodat we zien en begrijpen dat de gebeurtenissen die ons leven zin geven en ons diep raken zowel persoonlijk en universeel zijn. Dat we niet alleen zijn in ons geluk en ons verdriet. En dat we door dit te delen onszelf in de ander herkennen en elkaar kracht en wijsheid schenken.

Want terwijl traditionele richtingaanwijzers steeds meer naar de achtergrond verdwijnen, blijft de behoefte aan een betekenisvol leven aanwezig. De religie verdwijnt, de ritualiteit blijft. Wij zijn rituele wezens die verlangen naar zingeving, betekenis en betovering.


“wij zijn rituele wezens die verlangen naar zingeving, betekenis en betovering.”

Gedurende mijn leven heb ik ingrediënten verzameld waarmee ik op een eigentijdse, verdiepende manier wijze invulling geef aan mijn rol als ritueelbegeleider.

Die ingrediënten komen uit mijn ervaringen als systemisch begeleider, mijn rol als initiatiefnemer van een retraitecentrum, mijn zoektocht langs verschillende religies, een carriere als producent in theater, kunst en design en vele reizen over over de hele wereld.

Daarnaast word ik vooral ook gedreven door mijn eigen ervaringen op het gebied van huwelijken, begrafenissen, kinderen krijgen, man worden. Of beter gezegd, de spirituele armoede die ik vaak heb ervaren op deze wezenlijke levensgebeurtenissen.


Referentie: Huwelijksceremonie Chris & Floran

Wij hadden een prachtige samenwerking met Christiaan. Hij gaat echt de connectie aan en voelt feilloos wat er nodig is in zowel in het proces vooraf, als tijdens de ceremonie. Het voortraject was een intiem en mooi proces, waarin Christiaan ons als stel centraal stelde en met geweldige ideeën kwam om de door ons gewenste sfeer te versterken. Christiaan zoekt de diepere lagen en kijkt naar wat ons als stel uniek maakt. Hij wist de ceremonie daardoor perfect te raken. Dit zorgde ervoor dat onze bruiloft-ceremonie heel persoonlijk en intiem was.

Tijdens de ceremonie weet Christiaan als echte verbinder de diepe emoties aan te boren, waardoor iedereen zich verbonden en vrij voelt. Zijn mooie, dragende stem en ontspannen houding zorgen ervoor dat hij als begeleider aanwezig is zonder de aandacht op zichzelf te vestigen. De ceremonie is perfect door hem begeleid en echt het hoogtepunt van onze bruiloft. Dankzij Christiaan hebben we een onvergetelijke ervaring gehad en kijken we terug op een prachtige ceremonie.

referentie

werkwijze


Voel je dat het nodig is om stil te staan bij dit belangrijke moment in jouw leven. Dat je daar op een bezielde manier invulling aan wil geven om het diep in je hart te verankeren? Neem je geen genoegen met een ambtenaar van de gemeente of een medewerker van een uitvaartonderneming? En de kerk is ook niet helemaal jouw ding… Misschien kan ik je dan helpen vorm te geven aan jouw ceremonie.

In drie gesprekken gaan we met elkaar de diepte in. Gedurende die gesprekken geven we vorm aan de inhoud. Samen creëren we een ceremonie die recht doet aan het overgangsritueel. Op de dag zelf kan ik de ceremonie begeleiden als ritueelbegeleider.

Neem contact met me op via ons contactformulier.