Rite de passage

Wij zijn rituele wezens die verlangen naar zingeving, betekenis en betovering.

Sommige gebeurtenissen in het leven zijn zo krachtig en zo wezenlijk dat ze het afdwingen dat de tijd even wordt stilgezet. Het zijn die momenten in het leven waarop je voelt dat je in verbinding staat met de essentie. Ineens is het weer even kraakhelder waar het om draait in het leven.

Soms overkomt zo’n gebeurtenis je. Soms kies je er bewust voor zo’n gebeurtenis te creëren. In beide gevallen ontstaat er even een pauze in je leven. Je krijgt tijd en ruimte geschonken om in verwondering stil te staan bij wat dit nu betekent voor jouw leven.

Er is een ‘voor’ de gebeurtenis. En er is een ‘na’ de gebeurtenis. De tijd daartussenin zou je als sacraal kunnen beschouwen. Een heilige periode om samen met je naasten in aandacht en verbondenheid deze verandering in je leven te eren, te vieren en te verankeren.

Een overgangsritueel is een ritueel of ceremonie waar je op symbolische wijze invulling geeft aan dit belangrijke moment van verandering.

Ik help je graag hier invulling aan te geven.

Gedurende mijn leven heb ik ingrediënten verzameld waarmee ik op een eigentijdse, verdiepende manier wijze invulling geef aan mijn rol als ritueelbegeleider.

Die ingrediënten komen uit mijn christelijke opvoeding, mijn zoektocht door het boeddhisme, een carrière als producent in theater, kunst en design, vele reizen over de wereld, mijn rol als initiatiefnemer van een nieuw retraitecentrum en een opleiding tot systemisch begeleider.

Daarnaast word ik vooral ook gedreven door mijn eigen ervaringen op het gebied van huwelijken, begrafenissen, kinderen krijgen, man worden. Of beter gezegd, de spirituele armoede die ik vaak heb ervaren op deze wezenlijke levensgebeurtenissen.

Wij zijn rituele wezens die verlangen naar zingeving, betekenis en betovering. Terwijl traditionele richtingaanwijzers steeds meer naar de achtergrond verdwijnen, blijft de behoefte aan een betekenisvol leven aanwezig. De religie verdwijnt, de ritualiteit blijft.

Het is mijn ambitie om mede vorm te geven aan rituelen die ons helpen op een eigentijdse, verdiepende manier in aandacht stil te staan bij de bijzondere momenten in het leven, groot en klein, ongeacht je levensovertuiging.